kính là cuộc cách mạng vật liệu xây dựng

Kính cuộc cách mạng về vật liệu xây dựng nhân tạo

Kính đóng vai trò quan trọng trong các trường phái kiến trúc hiện đại trên thế giới Sự ra đời của kính, một vật liệu